KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - HỌC MÁY CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG

"Học AI qua các dự án thực tế!"

Phòng 316, Tòa nhà 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84) 24 6662 7166